До уваги вступників до магістратури за спеціальністю 053-Психологія!


Додатковий іспит з фаху передує вступному випробуванню з іноземної мови та спеціальності, має кваліфікаційний характер, оцінюється за двобальною шкалою: склав/не склав.


Вступний іспит з іноземної мови для вступу до магістратури за освітніми програмами «Психологія», «Політична психологія», «Психологія дитинства і сім’ї з основами психотерапії» складається у вигляді ЗНО - єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови


У 2018 році єдиний вступний іспит на магістратуру з іноземної мови (ЗНО) не міститиме частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух». Вступники складатимуть лише частини «Читання» та «Використання мови».

Реєстрація  вступників для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови - 14 травня – 05 червня (до 18:00)


Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю - 14 травня – 31 травня

Більш детальна інформація - на сторінці для вступників до магістратури факультету психології