Півстоліття фахової підготовки психологів у Шевченковому університеті

18-22 квітня 2017 року на факультеті психології відбулися урочисті заходи з нагоди 50-річчя від початку фахової підготовки психологів у Київському університеті імені Тараса Шевченка. Серед найбільш значущих – презентації кафедр психології, виставки друкованих праць науково-педагогічних працівників факультету психології, майстер-класи, педагогічні ігри та квести, конкурс студентських есеїв на тему «Психологія в моєму житті», відкриті лекції українських та іноземних професорів, студентський Фестиваль практичної психології StudFest та багато інших заходів, організованих викладачами і студентами факультету психології.

Завершився Тиждень психології на факультеті Всеукраїнською науково-практичною конференцією «Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи», що відбулась 21 квітня 2017 року напередодні Всеукраїнського Дня психолога у Червоному корпусі Шевченкового університету.

У ключовій доповіді про історію становлення психологічної освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка декан факультету психології професор Іван Данилюк відзначив, що факультет є найавторитетнішим центром підготовки професійних психологів в Україні.

Традиції психологічної освіти було закладено ще в ХІХ столітті. Відтоді на факультеті зберігаються і примножуються традиції класичної академічної освіти в галузі психології, запроваджуються новітні технології підготовки фахівців у сфері психологічної науки і практики. Психологія в Київському університеті ХІХ – поч. ХХ ст. випробувала різні методології, ідейні тенденції. Досвідна психологія О. Новицького, психологія абсолютного ідеалізму С. Гогоцького, теологічна психологія І. Скворцова, експериментальна поруч з неолейбніціанським філософським спрямуванням («ідеал-реалізмом») психологія Г. Челпанова, еволюційна, близька до природничо-наукової, позитивістська психологія І. Сікорського, психологія в рамках теологічної філософії В. Зеньківського – неповний діапазон пошуків, знахідок і сумнівів. Розвиваючи найтонші метафізичні засади, психологія в Київському університеті, як зауважував фундатор історико-психологічної думки в Україні В. А. Роменець, разом з тим прокладала шлях досвідного, життєвого вивчення психіки, вторгалася у виховання, клінічну сферу, мистецтво та літературу, суспільне життя. Починаючи з 1967 р. спочатку відділення, а потім і факультет психології ріс та розширювався, а фахова підготовка психологів набула, фактично, своєї сучасної форми в контексті забезпечення потреб людини і суспільства.

Провідну роль факультету психології у становленні та розвитку психологічної освіти в Україні відзначив у своїй промові ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Л. В. Губерський та численні гості ювілейної конференції, серед яких Віце-прем’єр-міністр України з гуманітарних питань В. А. Кириленко, керівник Секретаріату Голови Верховної Ради України Т. А. Подольська, директор Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України С. Д. Максименко, директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН України М. М. Слюсаревський, директор спеціалізованого видавництва «Либідь» О. О. Бойко, а також декани, викладачі та випускники факультету різних років. На ім’я декана факультету психології надійшли Вітальні адреси від ректорів Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка, Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Львівського національного університету імені Івана Франка, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка та багатьох інших установ. Така висока оцінка є визнанням заслуг науково-педагогічного і допоміжного складу факультету у надважливій справі підготовки психологів, затребуваних суспільством сьогодні.

Протягом конференції точилися наукові дискусії щодо актуальних проблем сучасної психологічної науки і практики, історії та методології психологічної науки та освіти в Україні, новітніх психологічних практик та проблем їх освітнього забезпечення, професійного становлення особистості психолога, проблем психології та суспільства та галузевих і міжгалузевих розвідок у психологічній науці та освіті.

Святковий день завершився студентським гала-концертом.

22 квітня науково-практична конференція продовжилася на факультеті психології, де відбувся перший студентський Фестиваль практичної психології StudFest. Учасники мали змогу працювати в межах 10 майстер-класів від студентів, викладачів та випускників нашого університету. Захід був спрямований на ознайомлення студентів з різними напрямами психології та психотерапії. Студенти – організатори заходу планують зробити StudFest щорічним фестивалем практичної психології у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

БАЖАЄМО РІДНОМУ ФАКУЛЬТЕТУ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ, ВПЕВНЕНОГО КРОКУВАННЯ У МАЙБУТНЄ, НОВИХ ЗДОБУТКІВ, ТАЛАНОВИХ І ПРАЦЬОВИТИХ СТУДЕНТІВ!