«Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження» (PPMSRPR)

Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Факультет психології

НТСА факультету психології

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України

Міжнародний благодійний фонд «Розвиток наукової психології «ФРОНЕЗИС»

Українська Асоціація психології освіти і розвитку

Білоруський державний університет, м. Мінськ, Білорусь

НОВІА університет прикладних наук, м. Вааса, Фінляндія

Університет соціальних та гуманітарних наук, м. Варшава, Польща

Університет м. Печ, Угорщина

Клайпедський університет, м. Клайпеда, Литва

Шановні пані та панове!

Щиро запрошуємо студентів, курсантів, аспірантів, молодих науковців, викладачів вищих навчальних закладів та психологів-практиків взяти участь у XIХ Міжнародній конференції молодих науковців «Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження» (PPMSRPR), яка відбудеться 17 березня 2017 року на базі факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Тематичні напрями роботи конференції:

1. Розвиток цілісної особистості в контексті соціальних змін.

2. Особистість у життєвих ситуаціях.

3. Особистість у соціально-психологічному вимірі.

4. Психодіагностика особистості.

5. Соціальна практика допомоги особистості у кризових ситуаціях.

 Програмою конференції передбачено проведення Пленарного засідання, секційних засідань, наукових дебатів та майстер-класів.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

 

Для участі у конференції просимо ДО 1 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ

  • заповнити Анкету учасника за посиланням:

Зразок Анкети – у Додатку 1.

  • надіслати тези наукової доповіді на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вимоги до публікації – у Додатку 2.

  • відскановану квитанцію про сплату оргвнеску надіслати на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. до 10 березня 2017 року.

Сплата організаційного внеску становить 150 грн. та передбачає організаційні витрати на проведення конференції, публікування програми конференції та збірника наукових праць (до початку конференції), надання папки учасника конференції та організацію кава-пауз протягом дня.

 Оплату організаційного внеску просимо надіслати на рахунок: Приватбанк, Печерська філія, р/р 26008052738929, ЄДРПОУ 39294613, МФО 300711, Міжнародний благодійний фонд «Розвиток наукової психології «ФРОНЕЗИС», призначення платежу: безповоротна фінансова допомога.

Після оплати надішліть, будь ласка, підтвердження оплати (скан або фотокопію квитанції) на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Матеріали конференції будуть опубліковані у Збірнику матеріалів конференції. Публікація вважається апробацією результатів дисертаційного дослідження.

Оргкомітет залишає за собою право не друкувати матеріали, якщо вони не відповідають вимогам або тематиці конференції, а також за умов відсутності підтвердження оплати.

Примітка: надсилаючи матеріали електронною поштою, у темі листа обов’язково вказуйте своє прізвище та перелік матеріалів, які цим листом надсилаються. Приклад: Коваль Л. С.: заявка, тези, квитанція.

 Також пропонуємо учасникам конференції можливість опублікувати наукові статті за тематикою конференції в міжнародному електронному виданні InternationalJournalofEducation & Development. Вимоги до авторів, вихідні дані журналу та архів номерів ви можете знайти на сайті: http://www.uaped.com/journal.html Журнал буде видано після завершення конференції – до червня 2017 року. Оплата публікації здійснюється окремо. Статтю можна подати при реєстрації на конференцію 17.03.2017 р. у паперовому вигляді та попередньо надіслати на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса Оргкомітету конференції: 03187, м. Київ, просп. Глушкова, 2-а, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет психології.

Контактні особи та телефони для довідок:

Пащенко Світлана Юріївна – заступник Голови Оргкомітету конференції, заступник декана факультету психології, к.п.н., доцент. Тел.: +38 067 5919534

Рябчич Ярослав Євгенович – Голова Спілки молодих науковців факультету психології, к.психол.н., асистент кафедри психології розвитку.

Тел.: +38 063 2016462

Кашпур Дарина – Голова НТСА факультету психології. Тел.: +38 063 7279074

Дорош Олена – відповідальний секретар конференції. Тел.: +38 099 6246454

 

Додаток 1

АНКЕТА УЧАСНИКА

XIХ Міжнародної конференції молодих науковців «Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження» (PPMSRPR)

17 березня 2017 року

 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

 

Для студентів, курсантів, магістрантів, аспірантів

Вищий навчальний заклад (повна назва без скорочень)

 

Факультет

 

Спеціальність

 

Навчальна програма

 

Освітній рівень

 

Курс (рік навчання)

 

Для молодих науковців та викладачів ВНЗ і психологів-практиків

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Посада та місце роботи

 

Для ВСІХ учасників

Поштова адреса

телефон

e-mail

 

Тематичний напрям роботи конференції

 

Повна назва теми доповіді

 

Заплановані форми участі у конференції (відмітити один чи кілька варіантів)

Доповідь на пленарному засіданні

Доповідь чи повідомлення на секційному засіданні

Проведення майстер-класу чи тренінгу

Публікація матеріалів

Участь без доповіді та публікації

Необхідність у поселенні (відмітити потрібне)

Готель

Гуртожиток

Поселення не потрібне

Додаток 2

Вимоги до оформлення тез

Обсяг тез: 2-3 сторінки.

Форма подання:

формат сторінки – А4;

орієнтація сторінки– книжкова;

поля – всі по 2,0 см;

інтервал між рядками (множитель) – 1,3;

Абзац – 1,25 см;

шрифт – Times New Roman, 12 пт.

 

Текст тез має бути побудованийза схемою:

назва статті без використання скорочень (великими літерами, шрифт напівжирний, вирівнювання по центру);

прізвище автора(-ів) та ім’я по-батькові повністю (шрифт напівжирний; вирівнювання по центру);

науковий ступінь, вчене звання, посада, підрозділ (кафедра, факультет) (вирівнювання по центру);

повна назва організації, де працює автор (вирівнювання по центру);

місто, де знаходиться ВНЗ або організація (вирівнювання по центру);

основний текст та висновки (вирівнювання по ширині);

список використаних джерел не має перевищувати ТРЬОХ, надається наприкінці тексту тез однією строчкою та оформлюється згідно стандартних вимог до оформлення посилань. Посилання на використане джерело в тексті міститься у квадратних дужках, сторінка вказується через кому. Наприклад: [1, 63].

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДИВ. ДАЛІ ПО ТЕКСТУ.

Автор несе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в тезах, а також за їхнє граматичне і стилістичне оформлення.


 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Приклад 1.

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА СІМЯМ У КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ

 Байдарова Ольга Олегівна

кандидат психологічних наук

асистент кафедри соціальної роботи

факультет психології

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

м. Київ

 

ОСНОВНИЙ ТЕКСТ

 

Список використаних джерел

1.                   2.                 3.

 

 

Приклад 2.

НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

Литвин Сергій Віталійович

студент 2 курсу ОР «Магістр»

спеціальність «Психологія»

факультет психології

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

м. Київ

 

ОСНОВНИЙ ТЕКСТ

 

Список використаних джерел

1.                   2.                 3.