«Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства»

V Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства», яку згідно з планом наукових конференцій організував та провів 11-12 листопада 2016 р. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка факультет психології, зібрала близько 180 учасників з 7 країн світу та 16 регіонів України. Серед доповідачів та учасників наукового заходу було 38 докторівпсихологічних, філософських, соціологічних та педагогічних наук, 3 дійсні члени та 4 члени-кореспонденти НАПН України, зарубіжні колеги з Білорусі, Польщі, США, Еквадору, Естонії, Угорщини та Фінляндії, керівники наукових, освітніх і громадських організацій, а також докторанти, аспіранти. магістранти та студенти ВНЗ, провідних НДІ НАПН України, які цікавляться сучасним станом і перспективами наукової та прикладної розробки проблем соціалізації, ресоціалізації і розвитку людини.

В рамках роботи конференції відбулись 2 Пленарні засідання, Круглий стіл представників державних та громадських професійних організацій, робота трьох симпозіумів та п’ятнадцяти майстер-класів відомих науковців і психологів-практиків. Основними напрямами роботи конференції було визначено: проблеми інституціональної соціалізації та розвитку людини; розвиток цілісної особистості в умовах сучасного динамічного суспільства; психологічні проблеми невдалої соціалізації та ресоціалізації особистості, реабілітації воїнів, демобілізованих з АТО та вимушених переселенців.

На заключному засіданні учасники прийняли резолюцію, яка підтверджує нагальність об’єднання зусиль науковців і практиків різних галузей для подолання психологічних проблем, створених «гібридною війною» – реабілітації військовослужбовців, що зазнали поранень і пережили посттравматичний синдром; проблем адаптації до мирного життя демобілізованих воїнів та вимушених переселенців; пріоритетність нейропсихологічних досліджень з розробки методів подолання деструктивних для людини наслідків травм ЦНС; акме-орієнтованих технік внутрішньої гармонізації особистості, що є особливо актуальним в умовах неоголошеної війни та перманентних бойових дій на Сході країни.

\