Графік заліково-екзаменаційної сесії

Освітній ступінь “Бакалавр”

Освітній ступінь “Магістр”