КНУ

18-19 September 2014, Taras Shevchenko National University of Kyiv, «Tendencies of Development of Psychology in Ukraine (and Other Countries): History and Modernity».

18-19 вересня 2014 року ”Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність” .

April, 3-4, 2014. XVI International Conference of Young Scientists "Problems of Personality in a Modern Science: Results and Prospects for Research" .

3-4 квітня 2014 року. XVI Міжнародна конференція молодих науковців "Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження" .

Студентська наукова конференція "Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів"".

ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Міждисциплінарні проблеми соціальної роботи: психологічні, соціологічні, правові аспекти".

XII Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна 2014: Психологія".

ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Теоретична та прикладна психологія».