Міжнародна співпраця

МІЖНАРОДНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ВИКЛАДАЧІВ 

Ще за часів свого існування у якості відділення спільного із соціологами факультету, психологи активно співпрацювали із закордонними науковими та освітніми установами. Створення у 2007 році самостійного факультету психології сприяло пожвавленню міжнародних зв’язків. У 2008 р. кафедра психодіагностики та медичної психології активно співпрацювала із Центром дитячої та підліткової психіатрії Університету м. Гронінгена (Голандія). Було, зокрема, здійснено обмін викладачами, проведено спільні майстер-класи та лекції з питань клінічної психології, психодіагностики, патопсихології[1].

З ініціативи кафедри педагогіки в 2007 році було підписано угоду між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та філією Свєнтокшижської Академії ім. Яна Кохановського в Пьотркові Трибунальськім. В ній йшлося про наукову співпрацю та обмін викладачами і студентами[2]. І вже наступного, 2008 року в рамках цієї угоди професор М. П. Лещенко взяла участь у двох Міжнародних семінарах, присвячених проблемам трансформації освітньої системи Польщі у контексті вимог Євросоюзу[3].

Плідним на наукові контакти виявився 2009 рік для факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В рамках спільної угоди про підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації за спеціальностями педагогіка вищої школи, педагогічна психологія і соціальна педагогіка тривало співробітництво із Автономним університетом Сакатекаса (Мексика). Підтримувалися контакти із інститутом психології Мюнхенського університету (Німеччина), факультетом психології Челябінського державного університету (Росія) та психіатричною клінікою в м. Ставангер (Норвегія)[4].

Водночас, у 2009 році у факультету психології КНУ з’явились нові зарубіжні партнери. Зокрема, було укладено договори про співпрацю із факультетом психології Московського державного університету імені М. В. Ломоносова, Інститутом психології Російської Академії Наук та Психологічним інститутом ім. Л. Г. Щукіної Російської Академії Освіти. За ініціативи кафедри педагогіки підписано угоду із філією Свєнтокшиської Академії ім. Яна Коханевського в Пьотркові Трибунальськім, яка передбачає наукову співпрацю та обмін викладачами і студентами.

Кафедра психології розвитку налагодила контакти з університетом психотерапії ім. Зігмунда Фройда (м. Відень, Австрія). Під час візиту до КНУ імені Тараса Шевченка ректора цього університету Альфреда Прітца було намічено напрямки подальшої співпраці, зокрема, погоджено проведення спільних семінарів, теоретико-супервезійних сесій з клієнт-центрованої психотерапії і психоаналізу та заплановано поїздку групи студентів до Відня для проходження пропедевтичного курсу з сучасних напрямків психотерапії[5].

Упродовж 2009-2010 рр. тривала плідна співпраця окремих співробітників факультету з їхніми зарубіжними колегами. Так, викладач кафедри загальної та організаційної психології (такою була назва кафедри у 2008 – 2011 рр.) Т. Воропаєва продовжила роботу над спільним проектом із УВАН (м. Нью-Йорк), започаткованим ще на ІІІ Всесвітньому форумі українців у серпні 2001 року, зокрема, здійснила опитування щодо актуальних проблем українознавства, а разом із науковцями з Інституту суспільно-політичних досліджень (м. Москва) вона ж працювала над спільним проектом «Трансформація національної ідентичності громадян України і Росії», опитування щодо актуальних проблем українознавства, започатковане на ІІІ Всесвітньому форумі українців (координатор з американської сторони – О.Садовська)[6].

У 2010 р. факультет підписав угоду про співпрацю з Інститутом педагогіки в Гуманістично-природничому університеті в м. Кельце, філія Пьотрков-Трибунальський (Польща), було здійснено переговори про можливість співпраці з Варшавським Інститутом Розвитку Бізнесу (Польща), підтримувалися наукові контакти з факультетами психології Державного університету м. Челябінськ (Росія) і Мюнхенського університету (Німеччина), психіатричною клінікою м. Ставангер (Норвегія)[7]. 2011 р. характеризується налагодженням контактів з країнами Центральної Азії, зокрема, було підписано договір про співробітництво з Інститутом магістратури та докторантури PhD Казахського Національного педагогічного університету імені Абая, (Алмати, Республіка Казахстан), та про співробітництво з факультетом психології та педагогіки Казахського Національного педагогічного університету імені Абая, (Алмати, Республіка Казахстан) та угоду з Ташкентським науково-дослідним інститутом педагогіки. Ще одну угоду про співпрацю було укладено з Ленінградським педагогічним університетом ім. Пушкіна (Санкт-Петербург, Росія), а також поновлено співробітництво з Інститутом педагогіки в Гуманістично-природничому університеті в м.Кельце, філія Пьотрков-Трибунальський (Польща), і підписано Меморандум про співпрацю з факультетом психології і педагогіки університету м. Порто (Португалія).

Поступово все важливішим напрямком міжнародного співробітництва на факультеті стають країни колишнього СНГ.

Так у 2011 р. співробітниками факультету розроблено спільний проект "Investigation of epilepsy and depression comorbidity" з грузинськими колегами з Life Science Research Centre, Department of Neurophysiology (Tbilisi, Georgia) і подано заявку у фонд Science and Technology Center in Ukraine на отримання гранту[8].

У січні 2012 року було підписано Угоду про співробітництво у галузі освіти, науки та навчально-викладацької діяльності з факультетом психології федеральної державної бюджетної освітньої установи «Пензенський державний педагогічний університет імені В.Г. Бєлінського», Росія.

У вересні того ж року двосторонні угоди з Університетом Клайпеди і Інститутом психології університету Міколаса Ромеріса (Литва) проголосилаи про наміри здійснення на факультеті у 2012-2014 роках різноманітних заходів, спрямованих на збагачення як змістовного, так і організаційного боку навчального процесу.

         Укладений у лютому 2013 року договір з Інститутом психології Російської Академії наук (Російська Федерація) створив умови для плідної  співпраці у галузі психологічної науки, спрямувавши зусилля співробітників факультету на розробку спільних наукових програм.

         Особливі перспективи містить договір з Московським міським психолого-педагогічним університетом (Російська Федерація), підписаний у лютому 2013 року, в межах якого було розпочато розробку та впровадження на факультеті уніфікованих навчальних планів з метою отримання випускниками подвійних дипломів.

         У квітні 2013 року було укладено Меморандум про співробітництво на 2013-2018 р.р. з Санкт-Петербурзьким державним університетом м. Санкт-Петербург, Росія, що передбачає забезпечення реалізації освітніх програм і здійснення наукової діяльності, зокрема у напрямку психології.

У Міжнародних конференціях, які проводяться на факультеті, постійно беруть участь із доповідями та воркшопами іноземні науковці та викладачі. Так 2012 рік відзначився візитами професорів Вольфганга Бльомерса (Університет соціальних і прикладних наук Магдебург-Штендаль, Німеччина), Роже Квінтенса (HAN-університет, Нідерланди), Міндаугаса Ругевичуса (Університет Клайпеди, Литва) та ін. Продуктивною формою співпраці є також відкриті заняття запрошених професорів. У травні 2013 року  було організовано цикл лекцій доктора наук, професора університету прикладних наук, члена комітету з освіти молоді Ради Європи Соні Куртен-Вартіо (Фінляндія), присвячені сучасним проблемам психології та педагогіки. У червні 2013 року продовжувались розпочаті минулого року лекції відомого психоаналітика, професора клінічної психопатології Страсбурзького університету, Клода Шодера (Франція).

Викладачі факультету, студенти і аспиранти постійно беруть активну участь у  міжнародних конгресах, конференціях і семінарах, таких як «3rd International Conference on Education and Educational Psychology», 2012 р. (Данилюк І.В., Пащенко С.Ю.), «6th international and 11th national congress of clinical psychology», червень 2013 р., Іспанія (С.Портухай) тощо.

Завідувач кафедрою психології розвитку, доктор психологічних наук, професор Власова О.І. є членом Європейської асоціації психології розвитку (European Association of Developmental Psychology).

Співробітники факультету використовують можливості міжнародних фондів, що фінансують освітні та наукові проекти. Так докторант кафедри загальної психології Пащенко С.Ю. отримала грант від програми Erasmus-Mundus «Erasmus Mundus Partnership for Belarus, Ukraine, Moldova (EMP-AIM)» і з 1 квітня по 1 травня 2013 викладала педагогічну психологію в університеті Міколаса Ромеріса (Литва), а також проводила на базі цього університету крос-культурне дослідження «Globalization Capacity of University Staff in Ukraine and EU». Також співробітниками цієї кафедри у 2013 р. отримано грант від Міжнародного Фонду Central European Initiative для участі у 8-й Міжнародній конференції «Нові технології і медіа-компетенції в освіті», Прага, Чеська республіка.

Факультет психології є учасником програми «Improving the Efficiency of Student Services (IMPRESS)» 530534-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-SMGR (2012-2015). Координатор: Нортумбрійський університет, м. Ньюкасл (Велика Британія). Партнерство: університет м. Злін (Чеська республіка), університет Кордоби (Іспанія), КНУ імені Тараса Шевченка, Донецький національний університет, Львівський національний університет імені Івана Франка, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Викладачі факультету психології залучені до складання робочої програми та змісту модулів з інтегративного навчального курсу «Soft Skills».

В 2012 році факультет психології став учасником 2-х дослідницьких програм, координує які доцент Трофімов А.Ю.:

1)    EU lifelong learning programme «European Higher Education Service Learning and Civic Engagement Network». Партнерство: School of Teacher Training and Education, Autonomous University of Madrid, Spain; Community Knowledge Initiative, National University of Ireland, Galway, Ireland; Global University Network for Innovation – Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Barcelona, Spain.

2)    East-West European Research Group (EVER Group) – socio-psychological and organizational studies. Партнерство: Tilburg University, Tilburg, Netherlands; Alexandru Ioan Cuza University, Iasi, Romania.