Установчі збори Наукового товариства студентів (курсантів), аспірантів, докторантів та молодих вчених!