×
×

Проблеми соціалізації особистості на вістрі наукового інтересу

8-9 листопада 2018 року на базі факультету психології відбулася VI Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства». Організатором цієї наукової події виступила кафедра психології розвитку на чолі із завідувачем, професором О. І. Власовою у співпраці з усіма кафедрами факультету. Захід зібрав понад 200 учасників з 53 різних наукових та освітніх установ України і зарубіжжя. Широка географія участі дозволила зустрітись та обмінятись результатами досліджень, а також провести майстер-класи науковцям і психологам-практикам з США (Університет Каліфорнії), Республіки Польща (м. Ченстохов, м. Щецин), Фінляндії (м. Турку), Китаю (м. Шанхай) та українських освітніх і наукових закладів мм. Києва, Чернігова, Запоріжжя, Тернополя, Вінниці, Одеси, Харкова, Черкас, Кривого Рогу та ін. Вітав конференцію від імені НАПН України директор Інституту психології імені Г. С. Костюка академік С. Д. Максименко.

На Пленарному та секційних засіданнях наукові доповіді зробили понад 30 докторів наук, професорів, серед яких 8 професорів факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка – І. В. Данилюк, О. І. Власова, К. Л. Мілютіна, О. В. Чуйко, Н. М. Максимова, Н. М. Чернуха, В. О. Васютинський та Ю. М. Швалб. В роботі конференції також брали участь представники МОН та МОЗ України, громадських організацій «Дороговказ», «Ліга офіцерів» та «Навчай для України» і психологічних асоціацій – Української психологічної асоціації, Української асоціації психології освіти і розвитку, Національної психологічної асоціації, Незалежної асоціації психологів, Асоціації незалежних експертів України.

В межах конференції обговорювалися теоретико-методологічні аспекти соціалізації в сучасній науці; проблеми професійної, економічної, етнічної, політичної, медіа- та Інтернет соціалізації особистості як суб'єкта соціальної життєдіяльності; проблеми нормативно-правового забезпечення психологічної допомоги в Україні; практики психологічної допомоги у процесах соціалізації і ресоціалізації особистості; актуальні питання освітньої соціалізації в умовах неперервної освіти; потенціал формальної та інформальної соціалізації як умови особистісного зростання людини; проблеми та перспективи дослідження соціалізації і розвитку обдарованих осіб та чинники порушення процесу соціалізації.

Формат науково-практичної конференції містив форми роботи, які створили атмосферу творчого пошуку та фокусування учасників на нагальних потребах розбудови психологічної освіти та унормування психологічної діяльності – організаційно-діяльнісна гра «Нормативне регулювання психологічної діяльності в Україні» (керівник – професор Ю. М. Швалб), 10 майстер-класів провідних фахівців у галузі практичної психології на теми «Діалог зі своїм внутрішнім Я», «Особистісний коучинг та планування професійної кар’єри», «Трансформаційна психологічна гра як модель соціальної взаємодії», «Роль емоційного інтелекту у становленні ефективного лідера», «Техніка «ресурсного фокусу» в рамках психологічного супроводу в/с строкової служби» тощо.

Резолюція конференції констатувала необхідність розробки Концепції забезпечення психологічної допомоги (діяльності) та проекту Закону «Про психологічну допомогу» в Україні як правового інструменту гарантування якості психологічного супроводу населення у розв’язанні складних життєвих проблем, підтримки психічного здоров’я та пов’язаного з ним суб’єктивного благополуччя українців, розвитку особистісного потенціалу всіх громадян країни в сучасних умовах соціалізації.

Заступник декана
факультету психології
з наукової роботи
Пащенко С.Ю.