×
×

VІ Міжнародна науково-практична конференція з соціальної роботи «Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології» (DPMSW)

Дата проведення: 12-13 березня 2021 року

Актуальність конференції полягає у тому, що парадигма «задоволення життєвих потреб клієнта», на якій будувалась класична світова соціальна робота, перестала відповідати реальним суспільним вимогам та клієнтському запиту до соціального працівника. Все більшою мірою постає спрямованість на задачі створення умов повноцінного соціального розвитку особистості, яка стає клієнтом соціальної роботи.

У період істотних змін у громадсько-політичному житті сучасної України, обумовлених глобальними викликами пов’язаними із епідемією коронавірусу, усвідомлення того факту, що соціальна робота має піклуватися про майбутнє благополуччя громадян України спонукає фахівців до пошуків нових форм і напрямків діяльності загалом, і в умовах карантинних заходів державного та міжнародного масштабу, зокрема. При цьому парадигма соціальної допомоги має доповнитися парадигмою соціального розвитку. І якщо традиційна соціальна допомога спрямована переважним чином на покращення стану окремого індивіда, то соціальний розвиток передбачає наявність спроможності впливати на загальну соціальну ситуацію розвитку та стан цілісних спільнот і громад. В умовах карантинних заходів зросли запити на соціальні послуги у різних сферах життєдіяльності, дістали обґрунтовані відповіді у вигляді узагальнення теоретичних здобутків і висвітлення досвіду практичної діяльності в галузях, пов’язаних із соціальною роботою, що й становить мету конференції.

На конференції особливу увагу планується приділити питанням: інституалізації соціальної роботи у сучасному суспільстві; перспектив соціального розвитку спільнот та особистості; розвивальних технологій у роботі з різними категоріями клієнтів; розвитку особистості соціального працівника; освітніх засад підготовки соціальних працівників до застосування розвивальних технологій.

Завантажити інформаційний лист