Кафедра соціальної роботи

Кафедра соціальної роботи

Соціальна робота, кну

Завідувач кафедри: Люта Леся Петрівна, кандидат соціологічних наук, доцент. Фахівець у галузі інституціалізації суспільних процесів і явищ; організації  системи корпоративної освіти; психології  та соціології туризму

Лаборант кафедри: Бутенко Надія

Кафедра створена у 1999 як кафедра соціальної роботи  і педагогіки. Створення кафедри соціальної роботи  обумовлено становленням соціальної роботи в Україні, що викликало необхідність підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі соціальної роботи.

На цих підставах на факультеті соціології та психології у 1999 році було відкрито відділення “соціальна робота” й здійснено перший набір студентів. У 2003 році кафедра соціальної роботи стала окремою структурною одиницею факультету.  
Керівники кафедри за час її існування: 1999 по 2001р.р. очолював доктор психол.наук, професор Казміренко В.П., з 2001 по 2015 р.р. доктор психологічних наук, професор Швалб Ю.М., з 2015 по 2016 р.р. доктор психологічних наук, доцент Чуйко О.В.

Основні напрями наукової діяльності кафедри:

На сьогодні підготовка соціальних працівників здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр соціальної роботи» та «магістр соціальної роботи». Магістратура включає два напрямки спеціалізації: «Соціальна робота в громаді» і «Технології соціальної роботи в соціальних інституціях». Навчальні програми бакалаврату і магістратури розроблені з дотриманням принципу міждисциплінарної інтеграції різних сфер знань про людину і соціум та поєднують теоретичну й практичну фахову підготовку. З 2016 року кафедра здійснює підготовку докторів філософії в галузі соціальної роботи за спеціальністю «Соціальна робота». На кафедрі працює 4 доктори психологічних наук, з них 1 професор і 3 доцента; 1 член-кореспондент НАПН України; 6 кандидатів наук, з них з доцента та 1 старший науковий співробітник; 3 асистента. 


Професорсько-викладацький склад кафедри постійно працює над удосконаленням навчально-методичного забезпечення кафедри, розробкою робочих навчальних програм із урахуванням інноваційних підходів як у наданні соціальних послуг, так і у використанні різних форм та методів підготовки фахівців. Провідним напрямком наукової та методичної діяльності кафедри є розробка методів та технологій практико-орієнтованого навчання.

Високий рівень теоретичних знань та формування практичних навичок у студентів забезпечує викладання профільних дисципліни (історія та теорія соціальної роботи, методологія та методи досліджень у соціальній роботі, менеджемент соціальної роботи, методи роботи з групами соціального ризику, організація волонтерської роботи, система соціальних служб в Україні, екстрена допомога в соціальні роботі та ін.) та спеціалізованих курсів (соціальна робота в громадах, соціальна робота з дітьми та підлітками, соціальна робота з людьми з особливими потребами, тренінгові технології у соціальній роботі, основи соціального проектування та програмування та ін.).


Процес навчання побудований на ідеї розвитку суб’єктності студента за рахунок включення їх в професійно-орієнтовані практики, широко використовуються інтерактивні методи навчання, а окремі курси викладаються виключно у тренінговій формі (тренінг лідерства, тренінг комунікативної компетентності, тренінг соціальної компетентності фахівця соціальної сфери).
Можливості для використання набутих знань та розвитку професійних навичок у практичній діяльності надають передбачені програмами підготовки практики, які реалізуються на базі різних державних та недержавних установ і організацій (притулки для дітей, слідчі ізолятори, реабілітаційні центри, українські й міжнародні благодійні та громадські організації).


Студентам надається можливість реалізувати професійні інтереси шляхом участі у волонтерській діяльності (робота з дітьми, підлітками, людьми похилого віку, особами з обмеженими можливостями та ін.), розробки і впровадження власних соціальних проектів. Важливого значення надається й реалізації особистісних інтересів студентів.

Соціальна робота

Після закінчення відділення соціальної роботи випускники матимуть можливість працювати у таких сферах:

 • Державні служби та органи
 • Громадські та благодійні організації
 • Комерційні організації, що надають соціальні послуги
 • Випускник матиме можливість реалізувати себе у таких сферах діяльності як:
 • Консультативна практика
 • Менеджмент соціальної ситуації клієнта
 • Соціальне забезпечення
 • Соціальна експертиза, соціальне прогнозування та проектування
 • Дослідницька практика
 • Тренінгова практика
 • Посередництво та представництво інтересів
 • Соціальне управління та менеджмент соціальних інституцій


Кафедра соціальної роботи співпрацює з міжнародними недержавними організаціями і програмами (UNDP, UNICEF, UNISAIDE), провідними державними  науковими установами ( Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, Інститут соціології НАН України, тощо), провідними факультетами й кафедрами вищих навчальних закладів України, на яких здійснюється підготовка соціальних працівників та соціальних педагогів.

Факультет Психології КНУ імені Тараса Шевченка містить 13 зареєстрованих користувачів(а)

Фото Ім'я та інформація
Люта Леся Петрівна
Загальна інформація:

Завідувач кафедри

Доцент

 E-mail: luta_lesya@ukr.net

Швалб Юрій Михайлович
Загальна інформація:

Викладач

Доктор психологічних наук, професор.
Tel: +3(044)526-22-76
E-mail: social.work@ukr.net

Льовочкіна Антоніна Михайлівна
Загальна інформація:

Викладач

доктор психологічних наук, професор кафедри, доцент

основний контактний e-mail,  alevochkina@gmail.com

 

 

 

Александров Денис Олександрович
Загальна інформація:

Доцент кафедри соціальної роботи

Доктор психологічних наук, доцент 

 

 

 

Е-mail: norden111@mail.ru

Хоружий Сергій Миколайович
Загальна інформація:

Викладач

Кандидат психологічних наук, доцент
Tel: +3(044)526-22-76
E-mail: sn1301@i.ua

Литва Людмила Андріївна
Загальна інформація:

Кандидат соціологічних наук, доцент

 

 

 

Романова Віра Сергіївна
Загальна інформація:

Викладач

Кандидат психологічних наук, асистент кафедри соціальної роботи
Tel: +3(044)526-22-76
E-mail: romanova.socwork@gmail.com

Іващенко Анна Сергіївна
Загальна інформація:

Викладач

Кандидат психологічних наук, асистент кафедри 

 

 

 

Tel: +3(044)526-22-76
E-mail: ivashan2009@gmail.com

Полівко Лариса Юріївна
Загальна інформація:

Aсистент кафедри соціальної роботи

 

 

 

E-mail: PolivkoLarisa@meta.ua

Карамушка Тарас Вікторович
Посада: Викладач
Телефон: +38 (044) 526-22-76
Аудиторія: 207, 2-й поверх
E-mail: Tkarama90@gmail.com
Карамушка Людмила Миколаївна
Загальна інформація:

Викладач

Доктор психологічних наук, професор
Tel: +3(044)526-22-76
E-mail: LKARAMA01@yahoo.co.uk

Вернік Олексій Леонідович
Загальна інформація:

Кандидат психологічних наук, доцент

e-mail  avernik@list.ru

Піонтківська Олена Георгіївна
Загальна інформація:

 Асистент кафедри соціальної роботи

 

 

 

E-mail: OlenaPiontkivska@gmail.com