Кафедра соціальної психології

Контакти

Телефон: +3(044)526-16-48
E-mail: socpsy@ukr.net

Кафедра соціальної психології

Кафедра соціальної психології заснована в 1971 році, як кафедра соціально-педагогічної психології. Об’єктивними передумовами створення кафедри було відродженя в СРСР соціальної психології як самостійної науки, потреба у підготовці спеціалістів з цієї галузі для роботи у вищих навчальних закладах, лаболаторіях НДІ, у промисловості, на підприємствах.

Завідувач кафедри: Коваленко Алла Борисівна, професор, доктор психологічних наук, фахівець в галузі психології творчого мислення, психології розуміння, психології сприймання та розуміння людьми один одного.

Лаборант кафедри: Черних Олена Геннадіївна

Наукова діяльність кафедри концентрується навколо проблем взаємозв’язку та взаємовпливу особистості та соціуму: досліджуються питання пов’язані з психологією спілкування, психологією малих та великих груп, психологією мас, психологією лідерства, організаційною психологією та психологією праці, методами соціально-психологічного впливу.

До сфери індивідуальних наукових інтересів входять питання:

 • психології міжособистісного та ділового спілкування, психології розуміння, психології конфлікту, формування міжособистісних атрактивних відносин;
 • психології творчості та психології обдарованості, психологічної готовності особистості до інноваційної діяльності, тренінгових технологіій;
 • політичної психології, етнопсихології, психології влади та психології бідності; ефективних психотехнологій;
 • бізнес-консультування, психологічної оцінки персоналу, управління персоналом, організаційної поведінки та прикладної етики, профілактики професійних деформацій, гендерних відмінностей в сфері управлінської діяльності;
 • медіапсихології, психології реклами та PR, іміджмейкінгу, методології маркетингових досліджень, соціального маркетингу;
 • експериментальної психосемантики та прикладної семіотики.

Наукова діяльність кафедри здійснюється в різноманітних напрямах, серед яких:

 • реалізація фундаментальних та прикладних досліджень;
 • участь у міжнародних на всеукраїнських науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах;
 • організація та проведення наукових заходів (конференцій, круглих столів, семінарів, тренінгів та майстер-класів);
 • підвищення наукової кваліфікації співробітників;
 • організація науково-дослідної роботи студентів, аспірантів та пошукувачів;
 • публікація результатів наукових досліджень (статті, тези, матеріали виступів на конференціях, круглих столах, семінарах);
 • впровадження наукових досягнень в навчальний процес.

Навчальна діяльність кафедри:

Кафедра забезпечує викладання соціально-психологічних та організаційно-психологічних дисциплін як для майбутніх психологів, так і для студентів інших напрямів підготовки та спеціальностей.

Кафедра забезпечує спеціалізації «Соціальна психологія», «Організаційна психологія та психологія праці».

Викладачі кафедри забезпечують викладання наступних дисциплін в межах означених спеціалізацій.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»:

 • блок дисциплін спеціалізації «соціальна психологія» (психологічні технології іміджмейкінгу, реклами та PR, психологічні технології маркетингових досліджень, психологічні технології моделювання та моніторингу електоральної поведінки, технології соціально-психологічного та громадського тренінгу);
 • блок дисциплін спеціалізації «організаційна психологія та психологія праці» (психологічні технології стратегічного менеджменту, психологічні технології управління персоналом, психологічні технології бізнес-консультування, психологічні технології бізнес-тренінгу).

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»:

 • психологія реклами
 • психологічні технології іміджмейкінгу
 • психологія управління
 • психологія влади
 • психологія статі
 • практикум з прикладної соціальної психології

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»:

 • психологія конфлікту
 • психологія внутрішньоособистісного конфлікту
 • соціальна психологія мистецтва

Під керівництвом викладачів кафедри студенти проходять навчально-виробничу та науково-дослідну практику на базі Інституту соціальної та політичної психології НАПН України та Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.

На кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності 19.00.05 — соціальна психологія; психологія соціальної роботи. Всього на кафедрі навчається 30 аспірантів, докторантів та пошукувачів. Науковою роботою аспірантів та докторантів керують професори, досвідчені доценти. Аспіранти, які успішно закінчили аспірантуру, мають змогу захищати дисертацію в спеціалізованій вченій раді, що функціонує на факультеті.

Кафедра підтримує наукові зв’язки з іншими центрами соціальної психології в Україні та світі: Інститутом психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України, Московським державним університетом ім. М.В.Ломоносова, Іркутським державним педагогічним університетом, Рівненським державним педагогічним університетом, Південноукраїнським національним педагогічним університетом ім. К.Д.Ушинського, Житомирським державним університетом ім. Івана Франка, Дрогобицьким державним педагогічним університетом ім. Івана Франка, Ніжинським державним університетом ім. Миколи Гоголя, Уманським державним педагогічним університетом ім. Павла Тичини та ін.

Викладацький склад

Факультет Психології КНУ імені Тараса Шевченка містить 13 зареєстрованих користувачів(а)

Фото Ім'я та інформація
Коваленко Алла Борисівна

Завідувач кафедри соціальної психології

Доктор психологічних наук, профессор

 


Tel: +3(044)526-16-48
E-mail: socpsy@ukr.net

Соснюк Олег Петрович

Заступник завідувача кафедри соціальної психології, викладач

Кандидат психологічних наук, доцент
Tel: +3(044)526-16-48
E-mail: socpsy@ukr.net

Васютинський Вадим Олександрович

Викладач

Доктор психологічних наук, професор

 


Tel: +3(044)526-16-48
E-mail: socpsy@ukr.net

Ануфрієва Наталія Михайлівна

Викладач

Кандидат філософських наук, доцент
Tel: +3(044)526-16-48
E-mail: socpsy@ukr.net

Дубровинський Георгій Ревмирович

Викладач

Кандидат психологічних наук, доцент.
Tel: +3(044)526-16-48
E-mail: socpsy@ukr.net

Корольов Дмитро Костянтинович

Викладач

Кандидат психологічних наук, доцент

 


Tel: +3(044)526-16-48
E-mail: socpsy@ukr.net

Траверсе Тетяна Михайлівна

Доктор психологічних наук, доцент,

професор кафедри соціальної психології
Tel: +3(044)526-16-48
E-mail: socpsy@ukr.net

Фомічова Віра Миколаївна

Викладач

Кандидат психологічних наук, доцент
Tel: +3(044)526-16-48
E-mail: socpsy@ukr.net

Грищук Елісо Юріївна

Викладач

Кандидат психологічних наук
Tel: +3(044)526-16-48
E-mail: socpsy@ukr.net

Заболотна Валерія Олександрівна

Викладач

Кандидат філософських наук
Tel: +3(044)526-16-48
E-mail: socpsy@ukr.net

Клименко Ірина Вадимівна

Викладач

Кандидат психологічних наук

 


Tel: +3(044)526-16-48
E-mail: socpsy@ukr.net

Фролов Павло Дмитрович

Викладач

Кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник
Tel: +3(044)526-16-48
E-mail: socpsy@ukr.net

Щербатюк Богдана Анатоліївна

Викладач

Кандидат психологічних наук

 


Tel: +3(044)526-16-48
E-mail: socpsy@ukr.net