×
×

Кафедра педагогіки


Телефон: +38 (044) 521-35-13
Аудиторія: 209, 2-й поверх
   E-mail: pedagogika@ukr.net

Кафедра педагогіки створена у 1850 р. на історико-філологічному факультеті університету св. Володимира, згідно з Імператорським указом та офіційним листом Міністерства народної освіти (від 5 листопада 1850 р). До 1991 року кафедра педагогіки відома під назвами: кафедра педагогіки, кафедра педагогіки вищої і середньої школи. З 1991 року увійшла до складу факультету соціології та психології. У 2003 кафедру педагогіки було відокремлено в самостійну кафедру при факультеті соціології та психології, з квітня 2007 року при факультеті психології.

Завідувач кафедри: Марушкевич Алла Адамівна, доктор педагогічних наук, професор.

Фахівець кафедри: Андрійченко Ірина Юріївна.

Основні напрями освітньої діяльності кафедри: 

кафедра здійснює підготовку здобувачів на другому (магістерському) рівні вищої освіти за:

  • освітньо-науковою програмою «Управління закладом вищої освіти» в галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» денної форми навчання (термін навчання 1 рік і 9 міс.);
  •  освітньо-професійною програмою «Управління закладом вищої освіти» в галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» заочної форми навчання (термін навчання 1 рік і 4 міс.);
  • освітньо-науковою програмою «Педагогіка вищої школи» в галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» денної форми навчання (термін навчання 1 рік і 9 міс.);
  • освітньо-професійною програмою «Педагогіка вищої школи» в галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» заочної форми навчання (термін навчання 1 рік і 4 міс.)

на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за:

  • освітньо-науковими програмами підготовки докторів філософії в галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»:
  • 1. «Освіта / Педагогіка» денної форми навчання (термін навчання 4 роки);
  • 2. «Теорія і практика педагогічної освіти» заочної форми навчання (для іноземних громадян, термін навчання 4 роки).

Забезпечує викладання курсів для здобувачів, підготовка яких здійснюється на різних факультетах/інститутах  Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

 для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти - «Основи педагогіки», «Основи психології та педагогіки», «Педагогіка», «Загальна педагогіка», «Історія педагогіки», «Педагогічна майстерність», «Методика викладання педагогічних дисциплін», «Порівняльна педагогіка», «Основи спеціальної педагогіки», «Педагогіка середньої школи»;

для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти - «Педагогіка вищої школи», «Педагогіка та психологія вищої школи», «Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача», «Методика викладання у вищій школі», «Теорія і методика навчання», «Основи сучасної дидактики», «Теорія виховання у вищій школі»;

для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти - «Актуальні проблеми дидактики та теорії виховання у вищій школі», «Професійно-педагогічна компетентність викладача ЗВО», «Філософія науки та інновацій (Модуль «Проектування наукових досліджень з використанням інформаційних технологій»)», Організація діяльності структурних підрозділів вищого навчального закладу», «Професійно-педагогічна етика викладача».

Навчальні дисципліни, які забезпечує кафедра:, «Педагогіка», «Основи педагогіки», «Загальна педагогіка», «Педагогіка вищої школи»,  «Основи психології та педагогіки» «Педагогіка середньої школи», «Методика викладання педагогічних дисциплін», «Основи спеціальної педагогіки», «Основи сучасної дидактики», «Історія педагогіки», «Педагогіка діалогу», «Порівняльна педагогіка», «Стандарти європейського освітнього простору», «Управління закладом вищої освіти»,  «Педагогіка і методика викладання математики і статистики», «Педагогіка вищої школи (вкладання модулів «Методика викладання економічних дисциплін», «Педагогіка вищої школи»»), «Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача», «Педагогічна майстерність», «Управління освітніми проектами», «Професійна етика управлінця закладу освіти», «Педагогіка та психологія вищої школи», «Методика викладання у вищій школі», «Історія освітнього менеджменту», «Теорія виховання у вищій школі», «Світові системи вищої освіти», «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності», «Документообіг в управлінні закладом вищої освіти», «Наукова організація праці керівника у закладі вищої освіти», «Процес професіоналізації науково-педагогічних працівників», «Управління навчально-виховною та методичною роботою», «Управління науково-дослідною та експериментальною діяльністю», «Проектування наукових досліджень з використанням інформаційних технологій», «Теорія і методика навчання», «Основи моніторингу якості освіти», «Актуальні проблеми дидактики та теорії виховання у вищій школі», «Професійно-педагогічна компетентність викладача ЗВО».

Спеціалізації, які забезпечує кафедра: «Адміністрування закладу вищої освіти» зі спеціальності 073 – «Менеджмент» за освітньою програмою «Управління закладами вищої освіти» денної і заочної форм навчання та «Викладач  гуманітарних дисциплін» зі спеціальності 011 – «Освітні, педагогічні науки» за освітньою програмою «Педагогіка вищої школи» денної і заочної форм навчання.

Бази практик: науково-методичний центр організації навчального процесу, факультети / інститути, навчально-наукові центри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, департаменти Міністерства освіти і науки України.

З 2015 р. кафедра педагогіки публікує двічі на рік журнал “Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка” (Відповідальний редактор – професор Марушкевич А. А.), який є фаховим виданням і друкує наукові статті  науково-педагогічних працівників, викладачів, науковців, аспірантів і студентів, які працюють над проблемами розвитку сучасної освіти та науково-педагогічної думки у теоретичному, історичному та практичному аспекті.

З 2017 р. журнал “Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка”  почав індексуватися міжнародною базою даних наукової інформації Index Coperrnicus,


Кафедра педагогіки
Факультет Психології КНУ імені Тараса Шевченка містить 14 зареєстрованих користувачів(а)

Фото Ім'я та інформація Додатково
Марушкевич Алла Адамівна
Посада: Завідувач кафедри педагогіки, професор кафедри педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання: Доктор педагогічних наук, професор
-:
Телефон: +38 (044) 521-35-13
Кімната: 209, 2-й поверх
E-mail: pedagogika@ukr.net
Маріуц Ілона Олександрівна
Посада: Заступник завідувача кафедри педагогіки, Асистент кафедри педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат педагогічних наук, асистент
-:
 
 
Телефон: +38 (044) 521-35-13
Кімната: 209, 2-й поверх
E-mail: mariutsilona@knu.ua, ilonamariuts@gmail.com
Плахотнік Ольга Василівна
Посада: Професор кафедри педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання: Доктор педагогічних наук, професор
-:
 
 
Телефон: +38 (044) 521-35-13
Кімната: 209, 2-й поверх
E-mail: pedagogika@ukr.net
Спіцин Євгеній Сергійович
Посада: Професор кафедри педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат педагогічних наук
-:
 
 
Телефон: +38 (044) 521-35-13
Кімната: 209, 2-й поверх
E-mail: pedagogika@ukr.net
Жиленко Микола Володимирович
Посада: Доцент кафедри педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат педагогічних наук, доцент
-:
 
Телефон: +38 (044) 521-35-13
Кімната: 209, 2-й поверх
E-mail: Zhylenko@knu.ua
Москаленко Алла Миколаївна
Посада: Заступник декана з навчальної роботи, доцент кафедри педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат педагогічних наук, доцент
-:
Телефон: +38 (044) 522-17-93; +38 (097) 290-33-07
Кімната: 213, 2-й поверх
E-mail: alla_moskalenko@ukr.net
Головко Наталія Іванівна
Посада: Доцент кафедри педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат педагогічних наук, доцент
-:
 
Телефон: +38 (044) 521-35-13
Кімната: 209, 2-й поверх
E-mail: pedagogika@ukr.net
Кошечко Наталія Василівна
Посада: Доцент кафедри педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат педагогічних наук, доцент
-:
Телефон: +38 (044) 521-35-13
Кімната: 209, 2-й поверх
E-mail: NKoshechko@ukr.net
Сатановська Людмила Анатоліївна
Посада: Доцент кафедри педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат педагогічних наук
-:
Телефон: +38 (044) 521-35-13
Кімната: 209, 2-й поверх
E-mail: Ludmbogd@ukr.net
Кузьменко Надія Михайлівна
Посада: Професор кафедри педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання: Доктор педагогічних наук
-:
Телефон: +38 (044) 521-35-13
Кімната: 209, 2-й поверх
E-mail: n2806@ukr.net
Поляк Ольга Вікторівна
Посада: Доцент кафедри педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат педагогічних наук, доцент
-:
Телефон: +38 (044) 521-35-13
Кімната: 209, 2-й поверх
E-mail: polyak_o@mail.ru
Балашова Світлана Пилипівна
Посада: Доцент кафедри педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат педагогічних наук, доцент
-:
 
 
Телефон: +38 (044) 521-35-13
Кімната: 209, 2-й поверх
E-mail: pedagogika@ukr.net
Постоюк Наталія Валентинівна
Посада: Асистент кафедри педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання: Kандидат педагогічних наук
-:
Телефон: +38 (044) 521-35-13
Кімната: 209, 2-й поверх
Андрійченко Ірина Юріївна
Посада: Фахівець другої категорії кафедри педагогіки
-:
 
 
Телефон: +38 (044) 521-35-13
Кімната: 209, 2-й поверх
E-mail: pedagogika@ukr.net