Кафедра педагогіки

Кафедра педагогіки

Кафедра педагогіки створена у 1850 р. на історико - філологічному факультеті університету св. Володимира, згідно з Імператорським указом та офіційним листом Міністерства народної освіти (від 5 листопада 1850р). До 1991 року кафедра педагогіки відома під назвами: кафедра педагогіки, кафедра педагогіки вищої і середньої школи. З 1991 року увійшла до складу факультету соціології та психології. У 2003 кафедру педагогіки було відокремлено в самостійну кафедру при факультеті соціології та психології, з квітня 2007 року при факультеті психології.

Завідувач кафедри: Марушкевич Алла Адамівна, доктор педагогічних наук, професор.

Старший лаборант кафедри: Андрійченко Ірина Юріївна.

Основні напрями наукової діяльності кафедри: кафедра здійснює підготовку фахівців-магістрів зі спеціальності «Управління навчальними закладами», фахівців-бакалаврів зі спеціальності «Соціальна педагогіка» та забезпечує викладання курсів «Педагогіка», «Педагогіка вищої школи», «Методика викладання у вищій школі» для фахівців рівня «бакалавр» та «магістр», підготовка яких здійснюється на різних факультетах  Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Навчальні дисципліни, які забезпечує кафедра: «Педагогіка», «Основи педагогіки», «Загальна педагогіка», «Педагогіка вищої школи»,  «Основи психології та педагогіки » «Педагогіка середньої школи», «Методика викладання педагогічних дисциплін», «Соціальна педагогіка», «Історія соціальної педагогіки», «Педагогіка діалогу», «Порівняльна педагогіка», «Стандарти європейського освітнього простору», «Управляння вищим навчальним закладом»,  «Управління навчальним закладом», «Професійна етика управлінця навчального закладу», «Педагогіка та психологія вищої школи », «Методика викладання у вищій школі», «Педагогіка і методика викладання математики і механіка», «Педагогіка і методика викладання математики і статистики», «Педагогіка та основи викладання географії. Модуль1 - Педагогіка», «Педагогіка вищої школи (вкладання модулів «Методика викладання економічних дисциплін», «Педагогіка вищої школи»»).

Спеціалізація, яку забезпечує кафедра: Галузь знань: 07 – «Управління та адміністрування» Спеціальність: 073 – «Менеджмент» Освітня програма: «Управління навчальним закладом» Галузь знань: 01 – «Освіта/Педагогіка» Спеціальність: 011 – «Освітні, педагогічні науки» Освітня програма: «Педагогіка вищої школи»

Бази практик : Еколого-натуралістичний центр, Інститут розвитку дитини Національного педагогічного університету ім..М.Драгоманова, Промислово-екологічний коледж.

Кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти: : Третій (освітньо-науковий) рівень Галузь знань – 01 Освіта / Педагогіка Спеціальність – 011 Освітні, педагогічні науки

 

Факультет Психології КНУ імені Тараса Шевченка містить 14 зареєстрованих користувачів(а)

Фото Ім'я та інформація
Марушкевич Алла Адамівна
Загальна інформація:

Завідувач кафедри педагогіки

Доктор педагогічних наук, професор

 


Tel: +3(044)521-35-13
E-mail: pedagogika@ukr.net

Кошечко Наталія Василівна
Загальна інформація:

Заступник завідувача кафедри педагогіки, викладач

Кандидат педагогічних наук, доцент
Tel: +3(044)521-35-13
E-mail: 5469010@ukr.net

Жиленко Микола Володимирович
Загальна інформація:

Викладач

Кандидат педагогічних наук, доцент
Tel: +3(044)521-35-13
E-mail: Colonel55@ukr.net

Плахотнік Ольга Василівна
Загальна інформація:

Доктор педагогічних наук, професор
Tel: +3(044)521-35-13
E-mail: olgaplakhotnik@mail.ru

Спіцин Євгеній Сергійович
Загальна інформація:

Кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки

Москаленко Алла Миколаївна
Посада: Заступник декана з навчальної роботи
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат педагогічних наук, доцент
-:
 
Facebook:

Телефон: +38 (044) 522-17-93
Аудиторія: 213, 2-й поверх
E-mail: alla_moskalenko@ukr.net
Головко Наталія Іванівна
Загальна інформація:

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки

Сатановська Людмила Анатоліївна
Загальна інформація:

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки

 

 

 

 

 

E-mail: Ludmbogd@ukr.net

Кузьменко Надія Михайлівна
Загальна інформація:

Доктор педагогічних наук, доцент

 

 

 

 

 

Tel: +3(044)521-35-13
E-mail: n2806@ukr.net

Поляк Ольга Вікторівна
Загальна інформація:

Викладач

Кандидат педагогічних наук, доцент
Tel: +3(044)521-35-13
E-mail: polyak_o@mail.ru

Балашова Світлана Пилипівна
Посада: Викладач
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат педагогічних наук, доцент
-:
 
Facebook:

Телефон: +38 (044) 521-35-13
Аудиторія: 209, 2-й поверх
E-mail: pedagogika@ukr.net
Постоюк Наталія Валентинівна
Загальна інформація:

Kандидат педагогічних наук, асистент кафедри педагогіки

Маріуц Ілона Олександрівна
Загальна інформація:

Асистент кафедри педагогіки

Кандидат педагогічних наук

 

 

Tel: +3(044)521-35-13
E-mail: ilonamariuts@gmail.com

Андрійченко Ірина Юріївна
Загальна інформація:

Старший лаборант кафедри педагогіки