Кафедра загальної психології

Контакти

Телефон: +38 (044) 526-05-31
E-mail: psyuniv@ukr.net

Кафедра загальної психології

Кафедра створена у 1970 році. Об’єктивними передумовами створення кафедри були: забезпечення навчального процесу з підготовцки психологів, проведення науково-дослідних розробок в галузі психології, підготовка фахівців-психологів у сфері індустріального виробництва. Зазначені передумови визначили першу назву і напрямок роботи кафедри – «кафедра загальної та інженерної психології». У 2008 році кафедра була перейменована у кафедру «загальної та організаційної психології». Після реформування у 2011р. кафедра отримала назву «кафедра загальної психології».

Завідувач кафедри: Юрчинська Ганна Кирилівна, кандидат психологічних наук, доцент.

Керівники кафедри за час її існування: 1972-1979 – Баєв Борис Федорович, 1979-1982 – Романюк  Йосиф Тимофійович, 1985-1989 – Обозов Микола Миколайович, 1989-2007 –  Трофімов Юрій Леонідович, 2009-2011 – Маноха Ірина Петрівна, з 2011 р. – Данилюк Іван Васильович .

Лаборант кафедри: Барановська Інна Михайлівна.

Основні напрями наукової діяльності кафедри:

  • Загальна психологія. Психічні процеси. Психологія особистості.
  • Методологічні та теоретичні проблеми психології. Експериментальна психологія.
  • Історія психології. Історія української психологічної думки.
  • Інженерна психологія. Психологія праці, профорієнтація та профвідбір.
  • Психологія творчості.
  • Вчинково-орієнтований підхід у дослідженні психічних процесів та станів.

Викладачі кафедри забезпечують фахову підготовку та спеціалізацію студентів за спеціальністю «психологія» та викладання курсів,  спецкурсів психологічного профілю для студентів, що навчаються за іншими спеціальностями. Кафедра забезпечує навчання в магістратурі факультету психології за спеціалізацією «організаційна психологія».

Навчально-виробнича та педагогічна практики студентів, що спеціалізуються по кафедрі, проходить на базі Українського гуманітарного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка, Інституту маркетингу ІнМайнд.

На кафедрі навчаються аспіранти та докторанти за спеціальностями "Загальна психологія, історія психології" та "Психологія праці. Інженерна психологія".

Кафедра має навчальну лабораторію психології з відповідним матеріально-технічним комплексом, що дозволяє проводити на сучасному рівні з використанням персональних ЕОМ практичні та лабораторні заняття з практикумів курсів «Загальна психологія», «Експериментальна психологія», «Психологічний практикум», «Психологія особистості».

Кафедра підтримує зв’язки з іншими установами в Україні та зарубіжжям: Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Інститут соціології та політичної психології НАПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (м. Київ), Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Психологічний інститут імені Щукіної РАО (м. Москва, Росія), Люблінський католицький університет Яна Павла ІІ (кафедра експериментальної психології) (Польща), Мюнхенський університет (Німеччина).

Факультет Психології КНУ імені Тараса Шевченка містить 26 зареєстрованих користувачів(а)

Фотографія Ім'я та інформація Мова
Данилюк Іван Васильович
Посада: Декан факультету
Науковий ступінь та вчене звання: Доктор психологічних наук, професор.
Facebook in List:

 


Телефон: +38 (044) 521-35-09
Аудиторія: 316, 3-й поверх
E-mail: psy-univ@ukr.net
Юрчинська Ганна Кирилівна
Посада: Завідувач кафедри загальної психології
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат психологічних наук, доцент
Загальна інформація:

 

 


Тел.: +38 (044) 526-05-31
Ауд.: 203, 2-й поверх
E-mail: psyuniv@ukr.net

Барановська Інна Михайлівна
Загальна інформація:

Старший лаборант

  
Tel: +3(044)526-05-31
E-mail: psyuniv@ukr.net

Ващенко Ірина Володимирівна
Загальна інформація:

Викладач

Доктор психологічних наук, професор, професор кафедри загальної психології
Tel: +3(044)521-35-38
E-mail: psyuniv@ukr.net

Терлецька Лариса Гаріївна
Загальна інформація:

Викладач

Кандидат психологічних наук, доцент
Tel: +3(044)526-05-31
E-mail: psyuniv@ukr.net

Емішянц Ольга Борисівна
Загальна інформація:

Викладач

Кандидат психологічних наук, доцент
Tel: +3(044)526-05-31
E-mail: emikk@i.ua

Кириленко Таїса Сергіївна
Загальна інформація:

Викладач

Кандидат психологічних наук, доцент
Tel: +3(044)526-05-31
E-mail: psyuniv@ukr.net

Білоус Олександр Вікторович
Загальна інформація:

Викладач

Кандидат психологічних наук
Tel: +3(044)526-05-31
E-mail: ispirin@ukr.net

Буркало Наталія Іванівна
Загальна інформація:

Викладач

Кандидат психологічних наук
Tel: +3(044)526-05-31
E-mail: nataliburkalo@ukr.net

Вакуленко Олександр Леонідович
Загальна інформація:

Викладач

Кандидат психологічних наук
Tel: +3(044)521-35-38
E-mail: oleksandr.vakulenko@gmail.com

E-mail: oleksandr.vakulenko@gmail.com
Вовк Марія Валеріївна
Загальна інформація:

Викладач

Кандидат психологічних наук
Tel: +3(044)526-05-31
E-mail: psyuniv@ukr.net

Козицька Інна Валеріївна
Загальна інформація:

Викладач

Кандидат психологічних наук
Tel: +3(044)526-05-31
E-mail: ikozytska@ukr.net

Льошенко Олександра Андріївна
Загальна інформація:

Викладач

Кандидат психологічних наук
Tel: +3(044)526-05-31
E-mail: psyuniv@ukr.net

Мазуренко Катерина Володимирівна
Загальна інформація:

Викладач

Кандидат психологічних наук
Tel: +3(044)526-05-31
E-mail: kateryna.mazurenko@gmail.com

Погорільська Наталія Іванівна
Загальна інформація:

Викладач

Кандидат психологічних наук
Tel: +3(044)526-05-31
E-mail: psyuniv@ukr.net

Товпеко Ольга В`ячеславівна
Загальна інформація:

Викладач

Кандидат психологічних наук
Tel: +3(044)526-05-31
E-mail: fridman@ukr.net

Третьякова Юлія Володимирівна
Посада: Викладач
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат психологічних наук
Загальна інформація:

 

 


Тел.: +38 (044) 526-05-31
Ауд.: 203, 2-й поверх
E-mail: Juli.tretyakova@gmail.com

Ходанович Олеся Володимирівна
Загальна інформація:

Викладач

Кандидат психологічних наук
Tel: +3(044)526-05-31
E-mail: reframing@ukr.net

Марініна Віталія Михайлівна
Загальна інформація:

Викладач

Кандидат психологічних наук

 

 

Tel: +3(044)526-05-31
E-mail: slighty@yandex.ua

Іванеко Юлія Валеріївна
Загальна інформація:

Викладач

кандидат психологічнихних наук

 

 

Tel: +3(044)521-35-38
Е-mail: kuv@bigmir.net

Іваненко Богдана Борисівна
Загальна інформація:

Викладач

Кандидат психологічних наук, доцент

 

 

Tel: 044 526 05 31

E-mail: bogdanaiv2018@knu.ua; dana.ivanenko27@gmail.com

 

Ягіяєв Ілля Ігорович
Загальна інформація:

Викладач

Магістр філософії (релігієзнавство), спеціаліст з психології.

 

 

Tel: +3(044)526-05-31
E-mail: askamah@gmail.com

Синельников Роман Юрійович
Загальна інформація:

Викладач 

Контент-менеджер сайту

 

 

Tel: +3(044)526-05-31

Е-mail: romasynelnykov@gmail.com

Абрамов Володимир Володимирович
Загальна інформація:

Викладач

Кандидат психологічних наук

 


Тел.: +38 (044) 526-05-31
Ауд.: 203, 2-й поверх
E-mail: abramov.vladimir@gmail.com

Ананова Іванна Валентинівна
Загальна інформація:

Викладач

кандидат психологічних наук

 

Tel: (044) 526 05 31

E-mail:  ananova_ivanna@ukr.net

Предко Денис Єрофейович
Загальна інформація:

Викладач

Кандидат філософських наук

 


Тел.: +38 (044) 526-05-31
Ауд.: 203, 2-й поверх
E-mail: denyspredko@knu.ua