Кафедра психології розвитку

(оновлюється)


Телефон: +38 (044) 522-17-93
Аудиторія: 205, 2-й поверх
E-mail: rozvytku@ukr.net
Кафедра психології розвитку

Кафедра створена у 2009 році. Об’єктивними передумовами заснування кафедри були: необхідність підготовки фахівців для психологічної допомоги населенню (сімейний психолог, перинатальний психолог, дитячий психолог, психолог системи освіти, психолог-акмеолог, психолог-геронтолог), зокрема для системи освіти дорослих (викладач із психології розвитку, методист).

Завідувач кафедри: Власова Олена Іванівна, професор, доктор психологічних наук, фахівець в галузі психології розвитку, соціалізації особистості, освітньої соціалізації, соціальних здібностей людини.

Лаборант кафедри: Матвєєва Тетяна Леонідівна.

Основні напрями наукової діяльності кафедри:

  • Історія та методологічні проблеми психології розвитку, поведінки та діяльності людини на різних етапах її життєвого циклу (від зачаття до смерті);
  • психологічні умови та чинники спрямованої соціалізації дитини та дорослої людини;
  • інформальна соціалізації особистості;
  • вікові аспекти психічного здоров’я;
  • психологічний супровід інклюзивного навчання;
  • акмепсихологія;
  • проблематика вікових криз;
  • методологія створення та здійснення розвивально-корекційних (тренінгових, коучінгових) програм.

Викладачі кафедри забезпечують фахову підготовку та спеціалізацію студентів за спеціальністю «Психологія», освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 8.03010201 «Психологія», освітньої програми «Психологія дитинства і сім’ї з основами психотерапії», викладання курсів та спецкурсів психологічного профілю для студентів, які навчаються за іншими спеціальностями.

Навчально-виробнича, науково-дослідницька та педагогічна практики студентів, які спеціалізуються по кафедрі, проходить на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту обдарованої дитини НАПН України, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київського інституту раціонально-інтуїтивної психотерапії «Я», Інклюзивного ресурсного центру ГО «Системна допомога дітям з аутизмом “Маленький принц”», Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Центру дитячої та сімейної психології «Ладушки», Медичного коледжу № 3 м. Києва, Спеціалізованої школи № 296, Оболонського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Центра розвитку «Студіком».

На кафедрі навчаються докторанти (доктор філософії та доктор наук) за спеціальністю 19.00.07 — «Педагогічна та вікова психологія».

Кафедра підтримує зв’язки з науковими установами, закладами вищої освіти та професійними асоціаціями України та зарубіжжя: Національною академією педагогічних наук України, Інститутом психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Програмою розвитку ООН (ПРООН), Одеським Національним університетом імені І.І. Мечникова, Університетом сучасних знань Товариства «Знання» України, Тернопільським національним педагогічним університетом імені В. Гнатюка, Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника, Одеським державним університетом внутрішніх справ, Європейською асоціацією психології розвитку (European association of developmental psychology — EADP), Європейською мережею з психології навчання і викладання (European Academic Network to support the learning and teaching of psychology — EUROPLAT) тощо.

За сприянням кафедри психології розвитку видається Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: «Психологія», Міжнародний електронний журнал «International journal of Education & Development»; щорічно проходить Всеукраїнська літня школа з психології «Національні наукові психологічні школи: історія та сучасність», раз на два роки проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація та ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства»

Факультет Психології КНУ імені Тараса Шевченка містить 9 зареєстрованих користувачів(а)

Фото Ім'я та інформація Мова
Власова Олена Іванівна
Загальна інформація:

Завідувач кафедри психології розвитку

Доктор психологічних наук, професор.

 


Tel: +3(044)522-17-93
E-mail: vlalit@ukr.net

Крайніков Едуард Владиславович
Загальна інформація:

Заступник завідувача кафедри психології розвитку, викладач

Кандидат психологічних наук, доцент

 


Tel: +3(044)522-17-93
E-mail: psy_edw@ukr.net

Мілютіна Катерина Леонідівна
Загальна інформація:

Викладач

Доктор психологічних наук, доцент
Tel: +3(044)522-17-93
E-mail: pulse-r@narod.ru

Пащенко Світлана Юріївна
Посада: Заступник декана з міжнародних зв'язків та наукової роботи
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат педагогічних наук, доцент
-:
 
Facebook:

Телефон: +38 (044) 522-17-93
Аудиторія: 213, 2-й поверх
E-mail: s.paschenko.tsu@gmail.com
Прокопович Євгеній Михайлович
Загальна інформація:

Викладач

Кандидат медичних наук, доцент
Tel: +3(044)522-17-93
E-mail: duran2004@mail.ru

Трофімов Андрій Юрійович
Загальна інформація:

Викладач

Кандидат психологічних наук, доцент

 


Tel: +3(044)522-17-93
E-mail: hrta@bigmir.net

Максимов Микола Володимирович
Загальна інформація:

Викладач

Кандидат психологічних наук
Tel: +3(044)522-17-93
E-mail: nmaximov@mail.ru

Запека Яна Григорівна
Посада: Викладач
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат психологічних наук
-:
 
Facebook:
 
Телефон: +38 (044) 522-17-93
Аудиторія: 205, 2-й поверх
E-mail: yana.nevidoma@gmail.com
Рябчич Ярослав Євгенович
Посада: Викладач
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат психологічних наук
-:
 
Facebook:
 
Телефон: +38 (044) 526-17-93
Аудиторія: 205, 2-й поверх
E-mail: yar.ryabchich@gmail.com