Навчально-методичний кабінет імені академіка В.А.Роменця

Навчально-методичний кабінет імені академіка В.А.Роменця був створений на базі іменного меморіального Фонду академіка АПН України, професора Роменця Володимира Андрійовича, що відображає педагогічне, наукове та творче життя видатного українського психолога ХХ століття. Книжковий фонд навчально-методичного кабінету становить більше 10 тисяч примірників вітчизняної та зарубіжної фахової літератури українською, російською, англійською та німецькою мовами, в тому числі і власне книжковий та архівний фонди академіка Роменця В.А. ( 3 тисячі одиниць унікальної фахової літератури).

Пошук літератури
за автором за назвою за ключовими словами

   
Останні надходження літератури
Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання: зб.наук.праць: вип 5 / за ред. Колупаєвої А.А.. - Кіровоград, Імекс-ЛТД, 2014. - 172 c.

Хомич Л.О. Професійна і неперервна освіта - новий етап співпраці між педагогами Польщі і України. - Педагогіка і психологія, 2017, №2. - с.83-85.
Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: зб наук. праць / за ред. В.В.Засенка, А.А.Колупаєвої. - Вип. 5. - Кіровоград, Імекс-ЛТД, 2014. - 264 c.

Дічек Н.П. Індивідуалізація шкільного навчання і практична психологія в Україні: на перетині століть. - Педагогіка і психологія, 2017, №2. - с.74-82.
Иванченко А.А. Креативность и экзистенция: монография. - Харьков, Издательство «Форт», 2013. - 422 c.

Отич Д.Д. Проблема релігійного копінгу у сучасній психології. - Педагогіка і психологія, 2017, №2. - с.69-73.
Інтегративна психологія: теорія і практика. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (12-13 квітня 2017 р., м.Запоріжжя). - Запоріжжя, ЗНУ, 2017. - 106 c.

Коваленко-Кобилянська І.Г. Вплив актуалізації метакогнітивних здібностей на психологічне здоров'я у старості. - Педагогіка і психологія, 2017, №2. - с.63-68.
Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи, 21-22 квітня 2017 року: Мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. з нагоди святкування 50-річчя від поч. фах. підготовки психологів у КНУ ім.Тараса Шевченка та Дня психолога/За ред. І.В.Данилюка. - К., Логос, 2017. - 314 c.

Панок В.Г. Прикладна психологія: узмістовлення. - Педагогіка і психологія, 2017, №2. - с.50-62.