Навчально-методичний кабінет імені академіка В.А.Роменця

Навчально-методичний кабінет імені академіка В.А.Роменця був створений на базі іменного меморіального Фонду академіка АПН України, професора Роменця Володимира Андрійовича, що відображає педагогічне, наукове та творче життя видатного українського психолога ХХ століття. Книжковий фонд навчально-методичного кабінету становить більше 10 тисяч примірників вітчизняної та зарубіжної фахової літератури українською, російською, англійською та німецькою мовами, в тому числі і власне книжковий та архівний фонди академіка Роменця В.А. ( 3 тисячі одиниць унікальної фахової літератури).

Пошук літератури
за автором за назвою за ключовими словами

   
Останні надходження літератури
Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження, 20 квітня 2018 р.: Матеріали ХХ Міжнародної конференції молодих науковців / За ред. І.В.Данилюка, С.Ю.Пащенко. - К., Логос, 2018. - 340 c.

Ятчук М.С. Особливості спілкування працівників Державної кримінально-виконавчої служби України. - Актуальні проблеми психології. Т.1. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, 2017, №46. - с.146-151.
Сергеев Б. Занимательная физиология (на английском языке). - М., Молодая гвардия, 1978. - 326 c.

Яковлева Н.Ю. Тип ставлення до захворювання та його зв'язок з інтрапсихічними патернами у пацієнтів з отосклерозом. - Актуальні проблеми психології. Т.1. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, 2017, №46. - с.141-146.
Снайдер Ди Практическая психология для подротсков, или Как найти свое место в жизни. - М., АСТ-ПРЕСС, 2003. - 288 c.

Швалб Ю.М. Пространство осуществления социальных способностей личности. - Актуальні проблеми психології. Т.1. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, 2017, №46. - с.134-140.
Джерстман Б. Чего хотят мужчины / Б.Джерстман, К.Пиззо, Р.Сельдес. - М., АСТ; СТБ: Астрель--СТБ, 2005. - 282 c.

Хамініч О.М. Апробація CommunityResilienceModel™ у роботі зі сприяння психологічній стійкості молоді з розлучених сімей. - Актуальні проблеми психології. Т.1. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, 2017, №46. - с.128-134.
Лондон Д. Зов предков. Белый клык. (На английском языке). - М., Прогресс, 1976. - 288 c.

Станишевский М. Эмоционально-стрессовый подход в профилактике и терапии межличностной зависимости. - Актуальні проблеми психології. Т.1. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, 2017, №46. - с.120-128.