Навчально-методичний кабінет імені академіка В.А.Роменця

Навчально-методичний кабінет імені академіка В.А.Роменця був створений на базі іменного меморіального Фонду академіка АПН України, професора Роменця Володимира Андрійовича, що відображає педагогічне, наукове та творче життя видатного українського психолога ХХ століття. Книжковий фонд навчально-методичного кабінету становить більше 10 тисяч примірників вітчизняної та зарубіжної фахової літератури українською, російською, англійською та німецькою мовами, в тому числі і власне книжковий та архівний фонди академіка Роменця В.А. ( 3 тисячі одиниць унікальної фахової літератури).

Пошук літератури
за автором за назвою за ключовими словами

   
Останні надходження літератури
Хорни К. Собрание сочинений. В 3 т. Т.3. Наши внутренние конфликты; Невроз и развитие личности / пер. с англ.. - М., Смысл, 1997. - 696 c.

Лукасевич О.А., Мітіна А.Р. Психологічний аналіз феномену чайлдфрі. - Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України та Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет», 2016, №2. - с.81-86.
Хорни К. Собрание сочинений. В 3 т. Т.2. Новые пути в психоанализе; Самоанализ / пер. с англ.. - М., Смысл, 1997. - 544 c.

Ліщина Н.В. Дослідження когнітивного компоненту рольової структури осіб, що переживають особистісну кризу. - Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України та Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет», 2016, №2. - с.75-80.
Ялом И. Экзистенциальная психотерапия / Пер. с англ. Т.С.Драбкиной. - М., Независимая фирма «Класс», 1999. - 576 c.

Кутовий К.П., Аршава І.О. Рівень сформованості позитивних цінностей у суб'єктів з різним рівнем життєстійкості (англ. мовою). - Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України та Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет», 2016, №2. - с.68-74.
Налчаджян А.А. Загадка смерти. Очерки психологической танатологии. - СПб., Питер, 2004. - 224 c.

Кузьмін В.В. Типологізація специфічних груп населення України в напрямках організації соціально-психологічної діяльності. - Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України та Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет», 2016, №2. - с.63-68.
Дикинсон С. Презентация. Технология успеха / Пер. с англ.. - М., ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. - 256 c.

Кацович Я.Ю. Емпіричне дослідження особливостей міжгрупової диференціації гендерних груп. - Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України та Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет», 2016, №2. - с.58-63.