Навчально-методичний кабінет імені академіка В.А.Роменця був створений на базі іменного меморіального Фонду академіка АПН України, професора Роменця Володимира Андрійовича, що відображає педагогічне, наукове та творче життя видатного українського психолога ХХ століття. Книжковий фонд навчально-методичного кабінету становить більше 10 тисяч примірників вітчизняної та зарубіжної фахової літератури українською, російською, англійською та німецькою мовами, в тому числі і власне книжковий та архівний фонди академіка Роменця В.А. ( 3 тисячі одиниць унікальної фахової літератури).

Пошук літератури

за автором за назвою за ключовими словами

   
Останні надходження літератури
- Методичні рекомендації до написання та захисту дипломних робіт для студентів спеціальностей " Освітні, педагогічні науки" освітньої програми "Педагогіка вищої школи", "Менеджмент" освітньої програми "Управління закладом вищої освіти" другого (магістерсько. - К., ЦП «КОМПРИНТ», 2019. - 70 c.

- Осипян А.Л. Законодавство у сфері психічного здоров'я. - Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства, 8-9 листопада 2018 р. матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 2018, №. - с.114-115.
- Поррас Д, Эмери С., Томпсон М. Успех, построенный навечно. Как придать смысл своему существованию / Пер. с англ.. - М., ЗАО «Олимп-Бизнес», 2007. - 352 c.

- Онищенко В.М. Теоретичне підгрунтя досліджень феномену акультурації в зарубіжній психологічній науці. - Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства, 8-9 листопада 2018 р. матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 2018, №. - с.112-113.
- Фоменко К.І. Психологія губристичної мотивації: феноменологія, структура, детермінація. - Харків, Діса плюс, 2018. - 482 c.

- Оляницька Ю.М. Ресоціалізація людей похилого віку шляхом залучкення до громадської активності. - Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства, 8-9 листопада 2018 р. матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 2018, №. - с.111-112.
- Посвістак О.А. Теоретико-історичні основи психології сім'ї: монографія / О.А.Посвістак. - Хмельницький, ХНУ, 2017. - 402 c.

- Новікова К.В. Соціальна інтеграція дитини з особливостями в оточенні здорових однолітків. - Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства, 8-9 листопада 2018 р. матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 2018, №. - с.108-110.
- Осьодло В.І. Психологія професійного становлення офіцера: монографія. - К., ПП «Золоті ворота», 2012. - 463 c.

- Наконечна Л.В. Проблеми акультурації китайських студентів в Україні. - Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства, 8-9 листопада 2018 р. матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 2018, №. - с.106-108.